Regels

Regels

De volgende regels en voorwaarden zijn belangrijk:


  • Het lesgeld graag in de eerste week van de maand overmaken op rekeningnummer NL61 INGB 0000 0937 88 t.n.v. R.D. Haan-Linder
  • Leerlingen die contant betalen doen dit op de eerste les van de maand
  • Er is een opzegtermijn van één volle kalendermaand. Opzeggen kan alleen per de 1e van een kalendermaand. Voorbeeld: wenst u per 1 maart  te stoppen dan dient u dit schriftelijk op te zeggen vóór 1 februari
  • De lessen van het  komende seizoen lopen van maandag 4 september 2023  tot en met donderdag 11 juli 2024
  • Alle schoolvakanties, met uitzondering van de zomervakantie, worden doorbetaald
  • GEMISTE LESSEN OM WELKE REDEN DAN OOK, EVENALS BIJ ZIEKTE VAN DE DOCENT, WORDEN IN PRINCIPE NIET INGEHAALD
  • Wel mag je, indien mogelijk, altijd ruilen met een andere leerling. Ik geef dan graag lestijden en telefoonnummers door